Vietnamese

Hội thảo trực tuyến mới nhất bằng tiếng Việt của Exness

Pembicara: Christopher Tahir Thời gian:  20:00  (GMT+07:00) Ngôn ngữ:  Tiếng Việt Ghi chú Vui lòng kiểm tra email từ Exness để hoàn tất đăng ký của bạn Your browser does not support iframes. Đăng ký với Exness ngay, để giữ chỗ cho bạn! Your browser does not support iframes. Chuỗi hội thảo trực tuyến mới …

Hội thảo trực tuyến mới nhất bằng tiếng Việt của Exness Read More »

managing risk

Chuỗi Hội thảo trực tuyến của Exness Việt Nam – Phần 2

Pembicara: Christopher Tahir Thời gian:  20:00  (GMT+07:00) Ngày:  14/08 đến 04/09 2020 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt Ghi chú Vui lòng kiểm tra email từ Exness để hoàn tất đăng ký của bạn Your browser does not support iframes. Đăng ký với Exness ngay, để giữ chổ cho bạn! Your browser does not support iframes. Chuỗi …

Chuỗi Hội thảo trực tuyến của Exness Việt Nam – Phần 2 Read More »

managing risk

Chuỗi Hội thảo trực tuyến của Exness Việt Nam – Phần 1

Pembicara: Christopher Tahir Thời gian:  10:00 am  (GMT+07:00) Ngày:  17/07 đến 07/08 2020 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt / Tiếng Anh Ghi chú Vui lòng kiểm tra email từ Exness để hoàn tất đăng ký của bạn Your browser does not support iframes. Đăng ký với Exness ngay, để giữ chổ cho bạn! Your browser does …

Chuỗi Hội thảo trực tuyến của Exness Việt Nam – Phần 1 Read More »