• วัน
  • ชั่วโมง
  • นาที
  • วินาที
24 TV CANLI YAYIN

การทำ Backtest: 23 ธันวาคม 19.00 (GMT+7)

ก่อนที่คุณจะนำเทคนิคใดๆ มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คุณควรทดสอบเทคนิคนั้นอย่างรอบคอบและนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ แล้วมาเรียนรู้แนวทางสำหรับวัดผลการเทรด รวมถึงขัดเกลาทักษะการเทรดโดยใช้ตรรกะและวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ผ่านการเรียนรู้แนวทางทดสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด