• Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây
24 TV CANLI YAYIN

Quản lý rủi ro, Phần 3: 20.00 (GMT +7) ngày 26 tháng 11

Buổi hội thảo trực tuyến này khép lại chuỗi hội thảo về chủ đề quản lý rủi ro. Tham dự để khám phá thêm một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong quản lý rủi ro: tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận. Khi sử dụng đúng cách, tỷ lệ này có thể giúp các nhà giao dịch giảm thua lỗ quá mức, đồng thời những giao dịch sinh lời vẫn được thực hiện. Hãy tham gia buổi hội thảo để tìm hiểu cách thực hiện việc này.