• Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây
24 TV CANLI YAYIN

Kế hoạch và nhật ký: 20.00 (GMT +7) ngày 30 tháng 12

Ghi lại nhật ký các giao dịch của bạn kèm theo những lý do giải thích cho quyết định của mình khi thực hiện điều đó có thể giúp bạn lặp lại thành công và tránh những thất bại trong tương lai. Học hỏi từ những sai lầm lẫn quyết định đúng đắn của bản thân là cốt lõi quan trọng để thành công trong giao dịch: hãy tham dự buổi hội thảo này để bắt đầu lập kế hoạch và viết nhật ký hiệu quả.